Bilang pagdiriwang at pagtangkilik sa Buwan ng Wika ngayong Agosto, ang mga estudyante ng CDCC Banawe ay nagkaroon ng munting presentasyon sa pamamagitan ng pagsayaw, pag-awit, at pagsuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga Pilipino.

To view more photos from this event Buwan ng Wika.

Cambridge Banawe Celebrates Buwan ng Wika